Материали 1-10 от 31

Мениджмънта на промяната 381 стр.

Мениджмънта на промяната

Планиране на промените се извършва, когато мениджърите разработват и изпълняват програма, която осигурява своевременно и планирано действие при промяна на фирмените дейности. В много случаи планирането на промените е много важно...
aronn
1 0
Начин на формиране на годишната производствена програма 11 стр.

Начин на формиране на годишната производствена програма

Стока в реално изпълнение се определя от това, какво действително се предоставя на потребителите. ТРАКИЯ-ПАПИР "облича" изгодата за своите клиенти с произвежданите слотерни и щанцовани транспортни опаковки...
nerven
7 0
Агрегатно планиране на Грини-ГН EOOД 15 стр.

Агрегатно планиране на "Грини-ГН" EOOД

Планирането е една от главните функции на производствения мениджмънт в промишленото предприятие. Агрегатното планиране е подход в планирането, използван в предприятията в развитите страни, имащ за обект определянето ....
loli
6 0
Агрегатно планиране на Климатех АД Димитровград Таблично-графичен метод 16 стр.

Агрегатно планиране на "Климатех" АД – Димитровград. Таблично-графичен метод

Фирма "Климатех" АД – Димитровград е завод за производство на климатични, вентилационни, отоплителни и обезпрашителни съоръжения. "Климатех" АД е частно акционерно дружество, създадено през 1969 г. като завод за климатична техника &quo
ndoe
14 0
Планиране на капацитета на бизнес организацията Винис ООД гр Ямбол 14 стр.

Планиране на капацитета на бизнес организацията "Винис" ООД, гр. Ямбол

Мениджърският екип се състои от опитни специалисти в отрасъла. Основна цел на управлението е да определи вярна цена на продукта на пазара, както и да отрази по най-добър начин производствените си разходи и пазарна конюнктура...
ivan40
4 1