Материали 1-10 от 1

Типове комуникационни стратегии и стратегически комуникационни правила 16 стр.

Типове комуникационни стратегии и стратегически комуникационни правила

В развитието на съвременните обществени комуникации са познати два основни типа комуникационни стратегии. Те се определят от степента на комуникационната култура на субектите, участващи в корпоративно комуникационния процес....
admin
197 1