Материали 1-10 от 5

Изследване на строителната индустрия 18 стр.

Изследване на строителната индустрия

Историята на строителната индустрия се променя със създаването на фабриките и подобряването на метолообработващите предприятия в края на 18 и началото на 19 век. Тези подобрения намалят работата, която се е вършела на ръка и бързо увеличават скоростта....
admin
10 0
Определение коефициента на обращаемост на краткотрайните активи 16 стр.

Определение коефициента на обращаемост на краткотрайните активи

Активите на фирмата се делят на дълготрайни и краткотрайни. Краткотрайни се наричат материалните активи, чиято стойност извършва кръгооборот в рамките на една година. Държането на такъв вид активи представлява краткосрочно капиталовложение....
admin
11 0
Анализ на външната среда на бизнес организация 11 стр.

Анализ на външната среда на бизнес организация

Целта на swot анализа в стратегическия мениджмънт е да определи, в каква степен стратегията използва благоприятните случай, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда....
admin
16 0