Материали 1-10 от 47

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет 96 стр.

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет

През 20-ти век бяха измислени две от най-мощтните средства за комуникация в историята на човечеството – телевизията и компютъра...
ivan40
0 0
Уеб услуги Open grid services infrastructure OGSI 15 стр.

Уеб услуги. Open grid services infrastructure (OGSI)

Open Grid Services Infrastructure (OGSI) са базирани на технологиите Grid и уеб услуги. Те определят механизмите за създаване, управление и обмен на информация между единици наречени грид услуги. накратко, грид-услугата е уеб услуга, която се подчинява...
lubega
0 0
Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики 8 стр.

Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики

Всяка компютърна система е в състояние да генерира (изчисли) поредица от случайни числа х(1), х(2), ... , х(N), които да са разположени в интервала (0, 1) и да имат средна стойност mx=1/2 и
aronn
7 0
Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове 85 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Съществуват много такива продукти, но малко от тях са на български. Това прави системата за online тестове много удобна за използване в българските училища.
rusev02
4 0
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания 216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания”

Целта на създаването на всяка информационна система е автоматизация и подобряване ефективността на работа, най-често свързана с фиксиран брой многократно повтарящи се дейности.
aronn
6 2