Материали 1-10 от 4

Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове 85 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Съществуват много такива продукти, но малко от тях са на български. Това прави системата за online тестове много удобна за използване в българските училища.
rusev02
4 0
Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания 216 стр.

Информационна система за обслужване на абонамент на периодични издания”

Целта на създаването на всяка информационна система е автоматизация и подобряване ефективността на работа, най-често свързана с фиксиран брой многократно повтарящи се дейности.
aronn
6 2