Материали 1-10 от 3

Датчици и изпълнителни механизми 35 стр.

Датчици и изпълнителни механизми

Връзката на СКС с обекта или по-общо с външната среда става с помощта на голям брой видове датчици и изпълнителни механизми. Под изпълнителни механизми трябва да се разбира източници на задвижвания за преместване на механизми от обекта....
admin
5 0
Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа 263 стр.

Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа

СУБД Oracle 10g осигурява многостранна, високоефективна платформа, осигуряваща мащабируемост, устойчивост, надеждност, достъпност, общ модел за разработка на приложения, единни стандарти, интегриране на различни езици (SQL, Java, и XML)....
admin
229 3