Материали 1-10 от 19

Теория на управлението 2 52 стр.

Теория на управлението – 2

Времеви характеристики - step и impulse; в структурата на предавателната функция има интегриращо звено от това следва и растящата преходна функция, а тегловната клони към определена стойност.
aronn
15 2
Основи на автоматичното управление 48 стр.

Основи на автоматичното управление

Знака в знаменателя зависи дали обратната връзка е отрицателна или положителна. Може обратната връзка е да е единична, тогава w2=1, ако има в правия канал звена, не обхванати от обратната връзка...
admin
49 2