Материали 1-10 от 2

Олигопол 2 стр.

Олигопол

Поради забраната за образуване на монополи и склонността за спечелване на монополни предимства от конкуриращите се фирми, пазарът постепенно се е трансформирал в олигопол. При него няколко големи фирми доминират на пазара, но конкуренцията между тях....
admin
1 0