Материали 1-10 от 18

Изчисление и конструиране на ъглов вентил 25 стр.

Изчисление и конструиране на ъглов вентил

Вентилите са вид затваряща тръбопроводна арматура. Характеризират се с транслационно движение на затварящия елемент в направление, съвпадащо с направлението на протичане на работната среда през уплътнителната повърхнина.
lubega
32 4
Предпазен многодисков триещ съединител 5 стр.

Предпазен многодисков триещ съединител

ИЗЧИСЛИТЕЛНО - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - Предназначението на триещите съединители е да предават въртящ момент от задвижващия към задвижвания вал посредством силите на триене между контактните работни повърхнини...
messi
54 3
Възможности за симулация на процесите леене 25 стр.

Възможности за симулация на процесите леене

Леярството е много старо изкуство, но с бурното развитие през последните тридесет години на математическото моделиране и компютърното симулиране в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в бързо развиваща се...
nerven
3 0
Пресмятане на главен превод 10 стр.

Пресмятане на главен превод

Пресмятане на главен превод на металорожеща машина за обработване на призматично корпусни детайли със ЦПУ . Избор на двигател 22кВ , якостно пресмятане на валове , шпонки , шлици и ремъчна предавка е извършено на Инвентор 2011...
nezabravima
13 3
Технологичен процес за изработка на щанца за огъване на лопатки за водна турбина 47 стр.

Технологичен процес за изработка на щанца за огъване на лопатки за водна турбина

Дипломата е за разработването на 3D- модел с помощта на ProEngineer Wild Fire, симулиране на самата механична обработка и накрая икономическа оценка на цялата операция....
messi
44 5