Материали 1-10 от 3

DVD и CD-ROM принцип на действие на системата за позициониране на лазерната четяща глава 48 стр.

“DVD и CD-ROM – принцип на действие на системата за позициониране на лазерната четяща глава”

Оптичните дискови устройства са компютърни компоненти, предназначени за четене или записване на оптични дискове, като компактдискове(CD), DVD или Blu-ray диск. За тази цел те използват лазерно лъчение от видимата или близката инфрачервена област.
mi6muroka
2 2