Материали 1-10 от 3

Управление на риска 11 стр.

Управление на риска

Под управление на риска се разбира възможността за настъпване на определено неблагоприятно събитие, което причинява загуби на имущество, получаване на доход под очакваното ниво и т.н. Рискът е свързан с преодоляването на ситуация....
admin
27 3