Материали 1-10 от 9797

Онлайн магазин Amazoncom 10 стр.

Онлайн магазин Amazon.com

В началото на 90-те години глобалните комуникационни мрежи и информационните технологии (IT), и по-специално интернет, доведоха до промяна и преосмисляне на традиционните разбирания за търговски практики и маркетинг
messi
0 0
Същност функции видове парични съвети 9 стр.

Същност, функции, видове парични съвети

Паричният съвет - наричан по-често валутен борд, също и валутен съвет, е орган за парична политика. Той е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. Т.е. разменната стойност на една валута в д
messi
0 0
Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от нерекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят.
messi
0 0
Същност и типология на организационните структури Проектиране на организационно управленска структура на дружеството 11 стр.

Същност и типология на организационните структури. Проектиране на организационно управленска структура на дружеството

Организационните структури се явяват като един показател за качеството и ефективността на дадено управление. Освен това, те се разглеждат и като отделен проблем в науката и практиката на тази сфера на дейност.
messi
0 0
Кампания на компанията Софарма срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него 7 стр.

Кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него

В настоящата самостоятелна работа, ще направим план за провеждане и реализиране на ПР кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредите, които то причинява върху здравето на хората.
messi
0 0
Планиране и провеждане на ПР кампания на фирма 9 стр.

Планиране и провеждане на ПР кампания на фирма

Настощята курсова работа представя съдържателно и подробно план за подготовката и реализацията на ПР кампания на фирма „Софарма” АД, насочена срещу вредния навик - тютюнопушене.
messi
0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 10 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Еволюцията в развитието на човечеството води до постепенно развитие на обществено- икономическите отношения. Настъпват необратими процеси, които са резултат от естествената нужда на обществото да открива нови светове и да излезе от границите на национално
messi
0 0