Материали 1-10 от 8983

Формиране на антихитлеристката коалиция 28 стр.

Формиране на антихитлеристката коалиция

С нападението си над Съветския съюз Хитлер разпалва най–мащабната сухопътна война в историята на човечеството. Ужасите й са безпрецедентни дори в сравнение с варварството, съпровождало предишните европейски конфлик-ти.Принудителното включване на СССР във
messi
0 0
Арабско израелската война 1973г Близкоизточният конфликт в политиката на СССР и САЩ 21 стр.

Арабско – израелската война 1973г. Близкоизточният конфликт в политиката на СССР и САЩ

Арабско-израелският конфликт в най-ново време датира от края на Втората световна война, когато остро се поставят въпросите за съдбата на евреите и арабите в Палестина.
messi
0 0
Централно-азиатското и кавказкото направление във външната политика на Русия средата на 90-те години на ХХ в началото на ХХІ в 80 стр.

Централно-азиатското и кавказкото направление във външната политика на Русия (средата на 90-те години на ХХ в. – началото на ХХІ в.)

Беловежкото споразумение между президентите на Русия, Украйна и Белорусия (08.12.1991 г.) обявява края на съществуването на Съветския съюз и образуването на негово място на Общност на независими държави (ОНД).
messi
0 0
еми по Теоретична електротехника - 2 част 148 стр.

еми по Теоретична електротехника - 2 част

Процесите в линейни електрически вериги най-общо са два вида: установени и преходни. При установените (принудителни) процеси токовете и напреженията във веригата запазват своя характер на изменение неограничено дълго време.
messi
0 0
Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда 15 стр.

Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда

Енергията е жизнено важна за социалното и икономическо благосъстояние. Тя осигурява личен комфорт и подвижност и има съществено влияние върху организацията и управлението на голяма част от производствените и търговски процеси.
messi
0 0