Материали 1-10 от 39

Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации 82 стр.

Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации

В дипломната работа се описват микролентовите технологии на печатни антенни решетки. Елементите на решетката представляват кръгли пач-резонатори. По зададени параметри дипломантът извършва изчисления и изработва инженерен проект, който може да се...
ivan40
0 0
Изследване на възможностите на технологията Web Services за създаване на услуги 44 стр.

Изследване на възможностите на технологията Web Services за създаване на услуги

Бурното и непрекъснато развитие на интернет и безжичните технологии в последното десетилетие, ги наложи в световен мащаб. Отначало телекомуникационните мрежови приложения и услуги са притежание на операторите на мрежата и са построени, използвайки...
ivan40
0 0
Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна 17 стр.

Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна

Смущение по механизъм А1 е възможно да възникне когато при съвместната работа на няколко предавателя се създаде дву- или трикомпонентен интермодулационен продукт и той попада в работната честотна лента на изследваната система,
rusev02
4 0
ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ 85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
15 1
ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНА МРЕЖА СТАНДАРТ GSM 900 MHz 50 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНА МРЕЖА СТАНДАРТ GSM 900 MHz

GSM-системата се характеризира с цифрово пренасяне на сигналите, високо качество на обслужване на абонатите и достъпност от всяка точка на териториите на страните, в които е инсталирана мрежата.
aronn
15 4