Материали 1-10 от 4

Фирмена конкурентоспособност сравнение на фирмите Комфорт партнерс пласт ООД Дивес пласт ООД и Алутехникс ООД 16 стр.

Фирмена конкурентоспособност (сравнение на фирмите „Комфорт партнерс пласт” ООД, “Дивес пласт” ООД и „Алутехникс” ООД)

Повече от четири години компанията присъства стабилно на строителния пазар. За този период фирмата изгражда дограмата на десетки сгради – хотели, ресторанти, административни, промишлени и жилищни сгради; участва в реконструкции, основни ремонти....
admin
57 4
Общи сведения за бизнес организацията 30 стр.

Общи сведения за бизнес организацията

Сегментирането на пазара представлява разбивка на отделни групи купувачи, за всяка от които могат да се изискват отделни стоки и/ или маркетингови комплекси. Има 3 подхода на пазара – масов маркетинг, продуктово диференциран маркетинг....
admin
11 1
Използване на таблично графичен метод на агрегатното планиране във фирма 19 стр.

Използване на таблично – графичен метод на агрегатното планиране във фирма

Обемното планиране има за цел формирането на годишната производствена програма /ГПП/ на предприятието и разпределението й по тримесечия и месеци на основата на обемни....
admin
12 2