Материали 1-10 от 1

ЮНКТАД Конференцията на ООН за търговия и развитие 12 стр.

ЮНКТАД (Конференцията на ООН за търговия и развитие)

Конференцията на ООН за търговия и развитие, УНКТАД или ЮНКТАД (на английски: UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development) е субсидиарен орган на Общото събрание на ООН. Седалището на ЮНКТАД се намира в Женева....
admin
4 0