Материали 61-70 от 285

Статически методи за контрол на качеството 11 стр.

Статически методи за контрол на качеството

Статистическите методи са най-често използваните методи при вземане на решения в управлението на качеството, сред които важно място заемат графичните методи, контролните карти, методите за оценка на процента качествени изделия...
nerven
7 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА БУЛБАНК АД 107 стр.

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА “БУЛБАНК” АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва.
aronn
1 0
Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа 75 стр.

“Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа”

Принципната схема на системата е показана на фиг. 1.1. Трифазната асинхронна машина а е свързана в триъгълник и се захранва към една от фазите и R от еднофазна мрежа [11].
aronn
24 0
Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения 58 стр.

“Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения

Същевременно развитието на науката и техниката предоставя средства за осъществяване на нови начини за измерване, което задълбочава изучаването на проблемите.
aronn
2 0
Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти 77 стр.

Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти

Възможно е да съдържа и водород, получен при термичните процеси в инсталацията. “Сухият” газ се подава във факелната система (линия 10А) за преработване в инсталация АГФИ.
aronn
2 1
Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти 60 стр.

«Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти»

Крайният програмен продукт трябва да осигурява поддържката и разработването на тестовете и ефективно тестиране на студенти на разстояние чрез интернет.
aronn
4 0