Материали 81-90 от 285

Сделки с фючърсни стокови контракти 83 стр.

Сделки с фючърсни стокови контракти

Изборът на тема за разработването на настоящата дипломна работа е продиктуван от повишения интерес през последните години у нас към дейността на организираните пазари в това число и търговията с фючърси...
messi
13 0
Механика- кинематика и статика 21 стр.

Механика- кинематика и статика

Редукция (намаляване) на силите. Целта на решаването на тази задача е първоначално зададена система сили да бъде заменена с възможно най-простата система, която действа по същия начин върху разглежданото тяло...
lubega
23 0
Бзнес план за създаване на сладкарница Неделя 8 стр.

Бзнес план за създаване на сладкарница "Неделя"

Настоящият бизнес има за цел да представи максимално точно перспективите и целесъобразността от развитието на сладкарница "НЕДЕЛЯ"- гр. Враца. Фирмата е с основен предмет на дейност – производство и търговия със сладкарски изделия...
ivan40
38 2