Материали 1-10 от 2

Курсова работа по електрически мрежи и системи 20 стр.

Курсова работа по електрически мрежи и системи

Определяне сечението на проводниците на въздушните електропроводи по допустима загуба на напрежение. Избор на сеченията по икономична плътност на тока. Изчисления на загубите на мощност, активна енергия и стойността на годишните загуби...
admin
60 4