Материали 71-80 от 285

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW 84 стр.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW

създаването на виртуални инструменти за симулиране работата на основни логически елементи, комбинационни и последователностни логически схеми, както и на цифрово-аналогови (ЦАП) и аналогово-цифрови (АЦП) преобразуватели посредством програмния продукт LabV
aronn
8 0
Характерни особености и приложни аспекти на Online обучаващите курсове 52 стр.

Характерни особености и приложни аспекти на “Online” обучаващите курсове

Online обучаващия курс е Web-базирано обучение (Web-Based Training) и може да се опише като “обучение, при което WWW се използва като виртуална среда за представяне на учебните материали и/или за осъществяване на учебния процес.
aronn
4 0
Иновации в малките и средни предприятия 14 стр.

Иновации в малките и средни предприятия

Изследване на подхода на реални опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности...
the_magicer
31 4
Човекът и шумът 19 стр.

Човекът и шумът

Накратко, в дипломната работа е описано, влиянието на шумът върху човека, след каква степен става вреден и какви са негативните влияния върху човека. Различните нива на щум, Разглеждането му като различна цветова гама и така нататък...
rusev02
6 1
Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема звезда-триъгълник 23 стр.

Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема "звезда-триъгълник"

Пускане чрез превключване на свързването от звезда в триъгълник. То се осъществява със специален превключвател като в началото, при пускане, временно...
rusev02
55 1