Материали 1-10 от 5

Управленски модел за устойчиво организационно развитие 12 стр.

Управленски модел за устойчиво организационно развитие.

Същност и фактори влияещи върху организационно развитие. Възможности и заплахи.Стратегии за осъществяване на организационна промяна. Ситуационен (SWOT) анализ – същност.
0 0
Реферат на наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация 7 стр.

Реферат на наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация

Главната цел е да се оценят основните елементи на трудовото изпълнение на служителя: дали и как са постигнали целите; по какъв начин е показана компетентността; степентта, в която са изпълнени преките задължения на служителя;...
nerven
2 0
Влияние на ценностите и фирмената култура върху ефективността на управлението на човешките ресурси 18 стр.

Влияние на ценностите и фирмената култура върху ефективността на управлението на човешките ресурси

Човешките ресурси са най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект, всяка промяна трябва първо да бъде подсигурена с хора, с човешки ресурс. Тяхното ефективно управление и използване е ключът към нейния успех...
mOn
8 2
Управление на между личностните взаимоотношения във фирмата 21 стр.

Управление на между личностните взаимоотношения във фирмата

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
admin
10 2
Разработване на мотивационен профил на персонала 24 стр.

Разработване на мотивационен профил на персонала

Мотивацията е психически процес, вътрешна подбуда, това, което кара хората да действат по определен начин. Тя се свежда до избирането на поведението от страна на служителите и работниците в трудовия процес, до избора на трудовата им активност...
nicky931
45 6