Материали 1-10 от 6

Моделиране на динамични обекти Решаване на системи диференциални уравнения 24 стр.

Моделиране на динамични обекти. Решаване на системи диференциални уравнения

. Общи сведения за изследване на динамични обекти; . Общи сведения за изследване на динамични обекти; Методи за числено решаване на ДУ; Видове грешки при решаване на ДУ;
goldkeeper
0 0
Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди 106 стр.

Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди

Във века на технологиите, във времето на банки и борси, бизнес и капитали, разпространението на информацията е проблем от първостепенно значение....
silviQ
22 1
Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор 41 стр.

Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор

DC-DC конверторите сапреобразуватели на постояно в постояно напрежение и служат като трансформатор за постоянен ток. Те се разпределят на няколко подвида в зависимост от принципа на деиствие и констроктивните им особености...
emoto_92
8 0