Материали 1-10 от 3

Кохерентност на светлинна вълна 8 стр.

Кохерентност на светлинна вълна

Светлинни вълни с еднакви дължини, които пристигат в дадена точка с постоянна независеща от времето разлика на фазите, се наричат кохерентни. Кохерентните вълни дават интерферична картина, която не се мени с течение на времето и може да се наблюдава...
ivan40
16 0