Материали 1-10 от 1

Етична недостатъчност в социалната сфера 3 стр.

Етична недостатъчност в социалната сфера

Всяка една професионална дейност притежава определен комплекс от норми и принципи, които я регламентират. Особено важни са тези правила на професионално поведение при професиите, които работят с хора. В много страни са разработени цялостни кодекси на...
silviQ
29 6