Материали 101-110 от 285

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността Защитено жилище 9 стр.

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище"

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище" и социално, психологическо и професионално консултиране от екип на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск.
mOn
0 0
Социална работа с хора от третата възраст 24 стр.

Социална работа с хора от третата възраст

Старостта понякога се нарича "възрастта на социалните загуби". Това твърдение не е лишено от своите основания : старостта, като фаза от живота се характеризира с възрастови изменения в човешкият организъм, променят се неговите...
silviQ
4 0