Материали 1-10 от 2

Статистически методи за управление на качеството 17 стр.

Статистически методи за управление на качеството

Разработването и осъществяването на програма за управление на качеството е немислимо без използването на статистически методи. На съвременния етап статистическите методи се използват в процеса на проектирането на експеримента, продукта или услугата...
cblock
4 0
Разработване на мотивационен профил на персонала 24 стр.

Разработване на мотивационен профил на персонала

Мотивацията е психически процес, вътрешна подбуда, това, което кара хората да действат по определен начин. Тя се свежда до избирането на поведението от страна на служителите и работниците в трудовия процес, до избора на трудовата им активност...
nicky931
45 6