Материали 1-10 от 5

Етична недостатъчност в социалната сфера 3 стр.

Етична недостатъчност в социалната сфера

Всяка една професионална дейност притежава определен комплекс от норми и принципи, които я регламентират. Особено важни са тези правила на професионално поведение при професиите, които работят с хора. В много страни са разработени цялостни кодекси на...
silviQ
29 6
Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността Защитено жилище 9 стр.

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище"

Предоставяне на алтернативни социални услуги в общността –"Защитено жилище" и социално, психологическо и професионално консултиране от екип на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск.
mOn
0 0
Социална работа с хора от третата възраст 32 стр.

Социална работа с хора от третата възраст

Стареенето е един естествен и непрекъснат процес в живота на хората. Приема се, че стареенето започва около шестдесет и пет годишна възраст, но с напредъка на хигиената и медицината, много хора от третата възраст запазват младостта и силата си ....
nerven
8 0