Материали 1-10 от 285

Управление на конфликтите в организацията 188 стр.

Управление на конфликтите в организацията

Комуникативните умения са от съществено значение за всеки един от нас. Всеки един човек иска да има удовлетворяващ живот, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени , доставящи ни удоволствия взаимоотношения – лични и професионални ....
emoto_92
2 0
Локални мрежи 158 стр 160 стр.

Локални мрежи (158 стр.)

Понятието мрежа е известно от древността. Знаем за мрежи от напоителни канали, транспортни мрежи, електропроводни мрежи, телефонни и телексни мрежи. Техническото средство на нашия век - компютърът, също се свързва в мрежа.
silviQ
7 0
Локална мрежа 157 стр.

Локална мрежа

Локалната мрежа е високоскоростна комуникационна връзка между устройства за обработване на данни, разположени в географски ограничен район. Локалните мрежи могат да свързват персонални компютри [ПК], терминали, мини компютри и големи компютри, принтери и
ndoe
7 0
Локални мрежи 157 стр 157 стр.

Локални мрежи (157 стр.)

Понятието мрежа е известно от древността. Знаем за мрежи от напоителни канали, транспортни мрежи, електропроводни мрежи, телефонни и телексни мрежи. Техническото средство на нашия век - компютърът, също се свързва в мрежа.
dannyboy
32 1
Управление на парично-кредитнатната политика на Булбанк АД 107 стр.

Управление на парично-кредитнатната политика на "Булбанк" АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва...
gecata_maina
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА БУЛБАНК АД 107 стр.

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА “БУЛБАНК” АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва.
aronn
1 0
Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди 106 стр.

Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди

Във века на технологиите, във времето на банки и борси, бизнес и капитали, разпространението на информацията е проблем от първостепенно значение....
silviQ
22 1