Материали 1-10 от 5

Управление в условията на конфликтна ситуация 9 стр.

Управление в условията на конфликтна ситуация

В края на 80-те и началото на 90-те години, когато в икономиката, политиката, социалната и културната сфера се чувства известно напрежение породено от множество противоречия се появява потребност от управление на ситуацията...
messi
0 0
Обща характеристика на работата в екип 8 стр.

Обща характеристика на работата в екип

"Работата в екип" е организационна форма за изпълнение на конкретни задачи и не може да се определи като единствената правилна организация. Ако една задача, която трябва да се изпълнява изисква работа в екип...
lubega
5 0
Работна сила производителност на труда и работна заплата 19 стр.

Работна сила, производителност на труда и работна заплата

Анализът на числеността, на използването и развитието на работната сила има съществено значение за подобряването на финансово-стопанските показатели във всяка фирма...
ivan40
2 2