Материали 1-10 от 14

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция 2 стр.

Междудържавна и междуправителствена дипломатическа кореспонденция

Терминът "дипломатическа кореспонденция" включва документи с важно предназначение и определени функции във външно политическата дейност. Междудържавната и междуправителствената акция се смята за дипломатическа кореспонденция...
nerven
3 0
Предмет метод статус функции на социологията 2 стр.

Предмет, метод, статус, функции на социологията

В историята на социологията са правени множество опити да се определи категорично и недвусмислено нейния предмет. За Макс Вебер това е "социалното действие", за Толкът Парсънз това са "социалните структури" и техните взаимодействия...
mOn
0 0
Организация на управлението на иновационния процес 5 стр.

Организация на управлението на иновационния процес

Иновационният процес е процес на преобразуване на научните знания в иновация. Внедряването на иновационния продукт е процес, който трябва добре да бъде управляван....
cblock
7 0