Материали 1-10 от 9

Изследване на мотивацията на потребителите за вида на стоките които купуват 17 стр.

Изследване на мотивацията на потребителите за вида на стоките, които купуват

Целта на проучването е да се изследват потребителските нагласи и предпочитания на клиентите. От особено значение за търговците е да знаят на база на какви решения потребителите стигат до покупка....
daniche90
0 0
Маркетингово проучване 13 стр.

Маркетингово проучване

Създаването на единен свят без граници е мечтата на съвременното, свободомислещо общество. Един от начните за преминаването от един свят в друг е преодоляване на езиковите бариери при общуването между хората...
messi
3 0
Създаване на нов продукт в КРАСИПЛАСТ ООД и внедряването му в пазарната мрежа 16 стр.

Създаване на нов продукт в "КРАСИПЛАСТ" ООД и внедряването му в пазарната мрежа

Кратка история на фирмата; формулиране на маркетинговия проблем; Определяне на обекта и предмета на проучване; Целите на проучването и основни изследователски въпроси ; Формулиране на изследователските хипотези; Методи и източници за набиране на..
emoto_92
5 0
Интернет реклама на фирмата 6 стр.

Интернет реклама на фирмата

Интернет е най-бързото средство за пренос на съобщения,за проучване и преформулиране на послания.Това е най-новата медия,която има въздействие върху многомилионна аудитория в национален и световен мащаб...
ndoe
0 0
Маркетингът Маркетингови концепции Маркетинг микс - пищови 21 стр.

Маркетингът. Маркетингови концепции. Маркетинг микс - пищови

Понятието маркетинг произлиза от английски език и означава пазар. Маркетингът се тълкува като пазарна дейност. Появява се като пазарна концепция за управление на цялостната дейност на фирмата при провеждане на стратегиите...
mOn
12 0
Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието 2 стр.

Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието

Всяко предприятие е отворена система и в качеството си на такава тя е обект на многостепенно постоянно влияние на редица външни сили с различна количествени и качествени характеристики...
gecata_maina
9 1