Материали 1-10 от 1

Индивидуално задание по производствен мениджмънт 11 стр.

Индивидуално задание по производствен мениджмънт

Производственият мениджмънт е процес на организиране, планиране, ръководене и контролиране на дейностите, свързани с производството на продукти чрез преобразуване на входните ресурси в изходен продукт и получаване на резултати.
lubega
53 2