Материали 1-10 от 6

Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен доктор по гражданство форма на обучение редовна форма 28 стр.

Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен "доктор" по гражданство, форма на обучение, редовна форма

Задачата ни е да направим динамичен анализ на броя студенти за периода 2000/01 – 2011/12 учебна година, представен чрез следните динамични редове...
nezabravima
11 0
Статистически методи за управление на качеството 17 стр.

Статистически методи за управление на качеството

Разработването и осъществяването на програма за управление на качеството е немислимо без използването на статистически методи. На съвременния етап статистическите методи се използват в процеса на проектирането на експеримента, продукта или услугата...
cblock
4 0