Материали 1-10 от 11

Моделиране на динамични обекти Решаване на системи диференциални уравнения 24 стр.

Моделиране на динамични обекти. Решаване на системи диференциални уравнения

. Общи сведения за изследване на динамични обекти; . Общи сведения за изследване на динамични обекти; Методи за числено решаване на ДУ; Видове грешки при решаване на ДУ;
goldkeeper
0 0
Механика- кинематика и статика 21 стр.

Механика- кинематика и статика

Редукция (намаляване) на силите. Целта на решаването на тази задача е първоначално зададена система сили да бъде заменена с възможно най-простата система, която действа по същия начин върху разглежданото тяло...
lubega
23 0
Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори 14 стр.

Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори

Маркетингово проучване на пазара; обзор и класификация на възбудителни системи на синхронни генератори и избор на схемен вариант; оценка на икономическата ефективност от производство и внедряване на възбудителни системи за хидрогенератори...
silviQ
11 1