Материали 1-10 от 1

Механика- кинематика и статика 21 стр.

Механика- кинематика и статика

Редукция (намаляване) на силите. Целта на решаването на тази задача е първоначално зададена система сили да бъде заменена с възможно най-простата система, която действа по същия начин върху разглежданото тяло...
lubega
23 0