Материали 1-10 от 16

Организация на интернет-форум за дистанционно обучение 24 стр.

Организация на интернет-форум за дистанционно обучение

Реферата вклчва организация на Интернет форум за Web-базирано обучение; Видове Web-базирано обучение; Системи за подпомагане на WWW-базираното обучение (Course Support Systems) при ораганизация на интернет форум...
ndoe
0 0
Локална мрежа 157 стр.

Локална мрежа

Локалната мрежа е високоскоростна комуникационна връзка между устройства за обработване на данни, разположени в географски ограничен район. Локалните мрежи могат да свързват персонални компютри [ПК], терминали, мини компютри и големи компютри, принтери и
ndoe
7 0