Материали 1-10 от 5

Социална работа с хора от третата възраст 24 стр.

Социална работа с хора от третата възраст

Старостта понякога се нарича "възрастта на социалните загуби". Това твърдение не е лишено от своите основания : старостта, като фаза от живота се характеризира с възрастови изменения в човешкият организъм, променят се неговите...
silviQ
4 0
Предмет метод статус функции на социологията 2 стр.

Предмет, метод, статус, функции на социологията

В историята на социологията са правени множество опити да се определи категорично и недвусмислено нейния предмет. За Макс Вебер това е "социалното действие", за Толкът Парсънз това са "социалните структури" и техните взаимодействия...
mOn
0 0
Семейството-основна клетка на обществото Функции на семейството 20 стр.

Семейството-основна клетка на обществото. Функции на семейството

Темата за семейството и отношенията в него е обект на изследвания на учени от различни научни направления – философи, психолози, педагози, социолози и други специалисти...
admin
8 2