Материали 1-10 от 1

Кодиране на източника MPEG - 2 13 стр.

Кодиране на източника MPEG - 2

В цифровата телевизия аналоговите видеосигнали се преобразуват и се обработват, съхраняват и предават в цифрова форма. Обратното им превръщане в аналогови сигнали става непосредствено преди самото възпроизвеждане...
messi
29 2