Материали 1-10 от 18

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги 13 стр.

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги

Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал....
gecata_maina
0 1
Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане 68 стр.

Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане

Изразът представлява зависимостта на скоростта на двигателя от протичащия в котвената верига ток, т.е. електромеханичната характеристика на двигателя за постоянен ток ? = f(Iа).
aronn
4 2
Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа 75 стр.

“Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа”

Принципната схема на системата е показана на фиг. 1.1. Трифазната асинхронна машина а е свързана в триъгълник и се захранва към една от фазите и R от еднофазна мрежа [11].
aronn
24 0
Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти 77 стр.

Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти

Възможно е да съдържа и водород, получен при термичните процеси в инсталацията. “Сухият” газ се подава във факелната система (линия 10А) за преработване в инсталация АГФИ.
aronn
2 1
Високоговорители-параметри и характеристики 25 стр.

Високоговорители-параметри и характеристики

Високоговорителя е устройство,което служи за превръщане на електрическата енергия в акустична такава, затова се нарича електроакустичен преобразувател с номинален импеданс. Съществуват няколко вида високоговорители, но ние ще спрем вниманието...
gecata_maina
6 0