Материали 1-10 от 4

Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема звезда-триъгълник 23 стр.

Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема "звезда-триъгълник"

Пускане чрез превключване на свързването от звезда в триъгълник. То се осъществява със специален превключвател като в началото, при пускане, временно...
rusev02
55 1
Блоково симулиране на схеми за регулиране скоростта на постояннотоков двигател с независимо възбуждане 67 стр.

Блоково симулиране на схеми за регулиране скоростта на постояннотоков двигател с независимо възбуждане

Настоящата дипломна работа е в областта на постоянно-токовите електрозадвижвания и по-конкретно, тя се базира върху основните съвременни начини за регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане...
nezabravima
35 2