Материали 31-40 от 285

Да се изследва интегрален таймер 555 като се експерементира схема на мултивибратор реализиран с таймер 555 6 стр.

Да се изследва интегрален таймер 555, като се експерементира схема на мултивибратор реализиран с таймер 555

Тази интегрална схема, както и операционните усилватели с общо приложение, се отличават с надежност, простота на използуването и ниска цена.
messi
10 0
Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане 68 стр.

Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане

Изразът представлява зависимостта на скоростта на двигателя от протичащия в котвената верига ток, т.е. електромеханичната характеристика на двигателя за постоянен ток ? = f(Iа).
aronn
4 2