Материали 21-30 от 285

Планиране на проекти 29 стр.

Планиране на проекти

Проектът се характеризира с това, че е последователност от логически подредени процедури и действия, които имат определено начало и край, преследват определени цели при използване на съответните ресурси...
nerven
0 0
Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги 13 стр.

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги

Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал....
gecata_maina
0 1
Изследване на мотивацията на потребителите за вида на стоките които купуват 17 стр.

Изследване на мотивацията на потребителите за вида на стоките, които купуват

Целта на проучването е да се изследват потребителските нагласи и предпочитания на клиентите. От особено значение за търговците е да знаят на база на какви решения потребителите стигат до покупка....
daniche90
0 0
Амплитудна модулация 3 стр.

Амплитудна модулация

Модулацията е процес на промяна на параметрите на един сигнал, наричан носещ, под въздействие на друг сигнал, наричан модулиращ. Носещият сигнал е с много по-голяма честота от модулиращия и обикновено се изменя по синусоидален или косинусоидален закон.
Ellss
30 0