Тестове 1-10 от 166

Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото
15въпр.

Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 721
Трудност:
44%
Еластичност на търсенето и предлагането и пазарно приспособяване
20въпр.

Еластичност на търсенето и предлагането и пазарно приспособяване

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 705
Трудност:
59%