Тестове 1-10 от 1

Приобщаващо образование
13въпр.

Приобщаващо образование

Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
  • 14
Трудност:
65%