Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните теоритични положения има отношение към изследванията на А.Смит
  2. Икономическата теория, изразяваща идеите на търговската буржоазия в епохата след Великите географски открития е:

  3. В коя икономическа школа за пръв път се анализира цялостното възпроизводтво на националния доход:

  4. Институционализъм включва като опорна категория сред институциите.

  5. Основният проблем на икономическата политика според Смит е:

  6. Източник на добавена стойност според Маркс е:

  7. Кое твърдение НЕ намира място в трудовете на С.Аквински?

  8. Според американският институционалист Голбрайт причина за революцията на управляващите е увеличаването на значимостта на следния ресурс:

  9. Под названието „ойкономия” Аристотел разбира:

  10. В маржинализма, като направление на икономическата наука може да се отделят следните принципи:

Тест по Икономически теории за 2-ри курс

Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 15:44:00
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin