Тестове 1-10 от 6

Тест по управление на риска и вътрешен контрол
25въпр.

Тест по управление на риска и вътрешен контрол

Тест по дисциплината "Управление на риска и вътрешен контрол" за магистри. Тестът е проведен в УНСС. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 17
Трудност:
14%