Тестове 1-10 от 6

Тест по административно право за 3-ти курс
12въпр.

Тест по административно право за 3-ти курс

Тестът се сътои от 12 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина административно право, 3-ти курс.
  • 19
Трудност:
53%
Тест по Административно право и процес за 1-ви курс
53въпр.

Тест по Административно право и процес за 1-ви курс

Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление
  • 76
Трудност:
35%