Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Единната (унитарната ) държава е форма на:
  2. Юридическото закрепване на обществените отношения е:
  3. Аристокрацията е форма на:
  4. Правото като система включва частите:
  5. Правото като система от правни норми:
  6. Договорите като юридически актове използват:
  7. Свободата на мисълта и съвестта е:
  8. Правото на свободно сдружаване (членуване) е:
  9. Да съдейства на държавата при бедствия е:
  10. Функциите на обикновеното НС на РБ са:

Тест по основи на правото

-Тест за проверка на знанията по дисциплината основи на правото. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:06:23
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas