Тестове 1-10 от 1100

Тест по информатика
15въпр.

Тест по информатика

Тестът е даван на изпити в катедра "Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии" (УХТ - Пловдив) по дисциплината информатика втора част. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 4
Трудност:
10%