Тестове 1-10 от 13

Тест по стопанска логистика за 3-ти курс
44въпр.

Тест по стопанска логистика за 3-ти курс

Тестът засяга понятието Логистика, значението на Логистиката, Логистичните разходи, Основна задача на Логистиката. Съдържа 44 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Логистика в строителството за студенти от 4-ти курс
18въпр.

Тест по Логистика в строителството за студенти от 4-ти курс

Тестът е предназначен за изпит или контролни работи в специалност Логистика в строителството, студенти от 4-ри курс. Състои се от 18 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по логистика за 2-ри курс
20въпр.

Тест по логистика за 2-ри курс

Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Време за попълване – 30 мин. Скала за оценка: под 11 верни отговора – 2; 11 – 13 верни отговора – 3; 14 – 16 верни отговора – 4; 17 – 18 верни отговора – 5; 19 - 20 верни отговора – 6.
  • 1
Трудност:
70%