Тест по логистика за 2-ри курс

Тестът включва 84 въпроса по дисциплината логистика, предназначени за студенти 2-ри курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:16:32
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 84 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените не е цел на логистиката:

  2. Една от причините за нарастване на ролята на логистиката е:

  3. Кое от посочените не е област на логистични решения:

  4. Кой разработва стандартите за обслужване на клиентите:

  5. Кои от изброените отрасли се характеризират с балансирана входяща и изходяща логистика:

  6. От гледна точка на мястото им на възникване (извършване) логистичните разходи се подразделят на

  7. Една от логистичните характеристики на продуктите е:

  8. При АВС анализа, продуктите, които попадат в категорията на „С” заемат:

  9. Логистичните разходи на единица продукция се увеличават когато се увеличава:

  10. Кое от изброените не е показател за обслужване на клиентите